Voor de doorverwijzers

Wanneer mag je iemand doorverwijzen naar de Kledingbank? Een veel gebruikte vuistregel is: kom je in aanmerking voor de voedselbank dan heb je ook recht op toegang tot de Kledingbank. Toelating geschiedt op basis van de financiële situatie van de cliënt. Als verwijzers hulp van de Kledingbank noodzakelijk vinden dan kunnen zij ook een doorverwijzing opstellen op basis van hun professionaliteit. Daarvoor hebben zij een model van de verwijsbrief nodig dat alleen per e-mail kan worden aangevraagd (info@kledingbankzaanstreek.nl).

Vul de verwijsbrief volledig in, maak een print, onderteken de brief, plaats een stempel (als dat kan) en geef de verwijsbrief aan de cliënt. De verwijsbrief moet de cliënt bij het eerste bezoek aan de Kledingbank inleveren. De verwijsbrief is maximaal 12 maanden geldig.

Hebt u vragen of twijfelt u ergens over? Neem contact met ons op: info@kledingbankzaanstreek.nl.